Flames x Fredericia Esport

English version below.

“Det glæder mig at byde Fredericia Esport velkommen som venskabsklub.
De har imponeret os fra dag 1 i vores samarbejde om bootcamps for unge Fortnite talenter og har leveret et kvalitetsprodukt. De har en professionel tilgang og stiller krav til både dem selv, men også til os. Derfor giver det rigtig god mening at etablere dem som venskabsklub, og udvide vores samarbejde. Jeg er glad for at vi kan nå udover Københavns grænser, og især med en forening på Fredericia Esports niveau. Det styrker vores grundlag for talentudvikling, og jeg ser frem til et fortsat og styrket samarbejde.”

Steffen Thomsen, CEO, Copenhagen Flames

“Vi har i Fredericia Esport haft adskillige succesfulde samarbejder med Copenhagen Flames. Alle disse har kendetegnet sig ved en sund og professionel tilgang, en god kommunikation og en fin forberedelses-procedure. Derfor er det for os helt oplagt, at vi som uvildig og centralt beliggende dansk forening og Copenhagen Flames som pro esportsorganisation, etablerer os som officielle venskabsklubber. Deres kommercielle og sportslige effekt, samt professionelle placering på den danske esportsscene, komplimenterer på alle måder vores ambitioner som forening og det, at være et trinbræt for spillere ind i det semi-professionelle og professionelle. Vi ser frem til et stærkt samarbejde med Copenhagen Flames og glæder os stort over dette officielle venskab!”

Peter Bech, Grundlægger og bestyrelsesmedlem, Fredericia Esport

English

“I’m excited to welcome Fredericia Esport as Friendship Club. They’ve impressed us from day 1 in in our work surrounding bootcamps for young Fortnite talent and have delivered a quality product. They have a professional work ethic and set demands of themselves and us. This is why it makes so much sense to establish them among our friendship clubs and expand our work together. I’m happy we can reach beyond the borders of Copenhagen – and especially with a club on Fredericia Esport’s level. It strengthens our foundation for talent development and I look forward to a continued strong partnership.”

Steffen Thomsen, CEO, Copenhagen Flames

“We in Fredericia Esport have had several successful projects with Copenhagen Flames already. This is why it to us was obvious that we as a neutral and centrally located Danish esports association align ourselves with Copenhagen Flames – a professional esports organization. Their commercial and sporting effect, along with their professional placement on the Danish esports scene, compliments our ambitions as an association in every way to be a stepping stone for players into a semi-professional and professional set-up. We look forwards to a strong partnership with Copenhagen Flames and are very happy with this official friendship!”

Peter Bech, Founder and board member, Fredericia Esport