Fortnite Pro, Academy, and Content Creator Set-up

Read more about our set-up around the Fortnite pro roster, academy roster and Content Creators. Scroll down for English version.

Vi har de seneste måneder arbejdet hen imod at styrke, og ændre på vores Fortnite afdeling. I slutningen af 2020 var vi enormt stolte af hvad vores Fortnite afdeling havde præsteret ift. det brand vi har fået bygget op, men samtidig stod vi med en sult efter endnu større sportslige resultater, selvom der har været et par gode resultater fra især Deqzy. Derfor har vi arbejdet imod en ny opdeling af vores Fortnite afdeling, og har de seneste måneder kunne annoncere et par nye navne til Copenhagen Flames. Fremadrettet ser vores Fortnite roster ud som følgende:

Pro lineup

FlowiS, swag, Deqzyy

Content Creators

Gedde, Rasmusnie, t0nse, Quitoooo

Academy Lineup

ERIK, 9o_clock, Elfred, KovaaksXD

KrigsMikkel er Fortnite træner og Guldborg er Fortnite manager.

Vi er enormt glade for vores nuværende setup, hvor vi føler vi har det bedste fra den danske scene både sportsligt, men bestemt også på content siden. Med Flowis, Swag, Deqzy og academy holdet på nuværende tidspunkt det 18. bedste lineup i Europa baseret på pr i 2021, og samtidig Danmarks bedste lineup!

Med fortsat med hjælp fra Gedde, Rasmusnie, t0nse og Quitoo stadig levere content i højeste klasse, på alle vores SoMe platforme flere gange om ugen!

Samtidig med at vi har sikret os nye store navne som Flowis, Swag og Gedde, har vi samtidig også fået tilknyttet vores helt egen Krigsmikkel på fuldtid, så spillerne har den bedst mulige chance for at udvikle sig, og skabe de sportslige resultater vi håber på!

Vi glæder os til i 2021 at dele en masse fantastiske oplevelser med jer alle, både med spas og løjer på vores content side, men også med fantastiske resultater i FNCS og andre turneringer!

English Version

The last months we have been working towards strengthening and changing our Fortnite department. At the end of 2020 we were incredibly proud of what our Fortnite department had acheived with the brand we’ve built, but at the same time we felt an even bigger hunger for even better results in competitive play – even with the amazing results we’ve seen from Deqzyy. Because of this, we’ve worked towards a new division of our Fornite roster as follows:

Competitive roster

FlowiS, swag, Deqzyy

Content Creators

Gedde, Rasmusnie, t0nse, Quitoooo

Academy Roster

ERIK, 9o_clock, Elfred, KovaaksXD

Krigsmikkel is the Fortnite coach and Guldborg is our Fortnite manager.

We feel incredibly proud of our new setup, where we have the best from the Danish scene both competitively and in regards to content. With FlowiS, swag, Deqzy and our talented Academy team we currently place as the 18th best Fortnite roster in Europe based on PR in 2021. On a national level, we are the #1 Danish lineup! 

With the continued aid from Gedde, Rasmusnie, t0nse and Quitoooo still delivering high class content on all our social platforms several times a week.

At the same time as securing our new big names like FlowiS, swag and Gedde, we’ve also gotten the privilege of our very own Mikkel “KrigsMikkel” Rasmussen fulltime, so our players have the best possible chance to develop and create the competitive results we’re hoping for.

We can’t wait to share amazing experiences with you all in 2021, both with fun and games and great results in FNCS and other tournaments.