Announcing Elgiganten Invitational

The biggest Fortnite event in the Nordics, by Elgiganten and Copenhagen Flames. 

🇩🇰
🇬🇧
Det er med stor glæde og stolthed at vi præsenterer Elgiganten Invitational - en kulmination på vores stærke samarbejde og begge parters vision om at styrke dansk esport, og skabe bedre rammer for Fortnites udvikling i Danmark.
 
Barren er sat højt og Elgiganten Invitational skal være Danmarks stærkeste esport liga på tværs af alle spil. Med vores kompetencer og erfaring indenfor turneringsafvikling, content og sportslige know-how vil vi sætte nye standarder for live dækning af esport turneringer i Danmark. Elgiganten er den perfekte partner her, hvor de med deres store netværk, kommercielle kompetencer og ildhu for dansk esport giver os det stærkest mulige fundament for ovenstående vision og mål. Jeg glæder mig over at Copenhagen Flames igen står som afsender på så stort et esport projekt, og at vi stadig efterlever 2016 visionen og strategien. Som esport klub kan man levere mere end sportslige resultater - med drivkraft, lidenskab og vilje er der alle forudsætninger for at række meget længere.
 
Steffen Thomsen, Founder & CEO, Copenhagen Flames

It's with great joy and pride that we announce Elgiganten Invitational - the culmination of our strong partnership and shared vision to strengthen Danish esport and create better conditions for Fortnite's development in Denmark. 

The bar is set high, and Elgiganten Invitational is going to be Denmark's strongest league in esports across all games. With our skills and experience with tournaments, content and esport know-how, we will set new standards for live coverage of esports tournaments in Denmark. Elgiganten is the perfect partner in this, where they with their large network, commercial skills, and drive for Danish esports will provide the strongest possible foundation for our vision and goals.

I'm excited that Copenhagen Flames again is the deliverer of such a large esports project, and that we're still living up to our 2016 vision and strategy. As an esports club you can deliver more than in-game results - with drive, passion and will, there is the possibility to reach so much further.

Steffen Thomsen, Founder & CEO, Copenhagen Flames